Nawigacja

Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

 

REGULAMIN
 IX POWIATOWEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK 
SUŁKOWICE 2019

Temat: Kolędy i pastorałki

Cele Przeglądu:

 1. Kształtowanie postaw czynnego udziału w kulturze.
 2. Podtrzymywanie tradycji kolędowania.
 3. Wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa.
 4. Promocja nowych talentów.

Założenia organizacyjne:

 1. Przegląd przeprowadzony jest w formie konkursu i odbywa się w 5 grupach wiekowych  /soliści i zespoły

a) przedszkolaki
b) uczniowie szkół podstawowych I-V
c) uczniowie szkół podstawowych VI-VIII i młodzież z gimnazjum
d) młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych oraz starsi
e) osoby niepełnosprawne

 1. Uczestnicy zgłaszają do Przeglądu dwie kolędy lub pastorałki na karcie zgłoszenia /wykonują jeden utwór, ale Jury może poprosić o wykonanie drugiego utworu/
 2. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do Sułkowickiego Ośrodka Kultury, ul. 1 Maja 70 lub mailowo na adres: sokbiuro@gmail.com (karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej Sułkowickiego Ośrodka Kultury).
 3. Każda placówka zgłasza do konkursu maksymalnie 5 uczestników  np. 4 solistów i 1 zespół.
 4. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne (bez słów, półplayback).
 5. Płytę/ pendrive z podkładem muzycznym należy dostarczyć akustykowi  min. 15 min. przed planowanym występem.
 6. Jury ocenia: dobór repertuaru, interpretację utworu, ogólny wyraz artystyczny.
 7. Termin zgłoszenia do 02.01.2019 r.
 8. Przesłuchania odbywają się 08.01.2019 r.
 9. Koncert Laureatów  12.01.2019 r.
 10. Przewidziane nagrody rzeczowe za miejsca I-III w każdej kategorii oraz dyplomy za wyróżnienia (wręczenie nagród na Koncercie Laureatów). Nagrody nie odebrane do 01.02.2019 r. stają się własnością Sułkowickiego Ośrodka Kultury.
 11. Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z Festiwalu zostanie zamieszczone na stronie www.sok.sulkowice.pl
 12. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), wyrażeniem zgody na publiczne, nieodpłatne nagrywanie, filmowanie i fotografowanie uczestników podczas Festiwalu. Powstały materiał będzie wykorzystywany w publikacjach dotyczących Festiwalu w celach informacyjnych i reklamowych Sułkowickiego Ośrodka Kultury dotyczących działalności statutowej SOK zgodnie z art. 81. ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIOWA IX PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 2019

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Sułkowicki Ośrodek Kultury
  32-440 Sułkowice, ul. 1 Maja 70
 • (12) 273 34 59

  Dyrektor SOK
  735 998 869

Galeria zdjęć