Nawigacja

Gminny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych oraz Stroików i Kartek Świątecznych

 

REGULAMIN  

GMINNY KONKURS  PALM, PISANEK, STROIKÓW

i  KARTEK WIELKANOCNYCH

 

1. CEL  IMPREZY

Podtrzymanie tradycji wykonywania i strojenia palm oraz zwyczaju kraszenia pisanek jest celem dorocznego konkursu Sułkowickiego Ośrodka Kultury na najpiękniejszą i najwyższą palmę oraz najładniejszą pisankę, stroik i kartkę świąteczną.

 

2. KRYTERIA  OCEN

           a/  Palmy oceniane są w następujących kategoriach :

                                             małe       -    do 1,50 m.

                                             średnie   -    do 2,50 m.

                                             duże       -    powyżej 2,50 m.,

W ocenie uwzględnia się :  kompozycję palmy, zastosowane materiały          

i pracochłonność wykonania.

 

           b/  Pisanki  ( mogą być „drewniane” jajka  i wydmuszki ).

                                              Ocenie podlega : zastosowanie tradycyjnych wzorów i metod,

                                               propozycje nowoczesnych zdobień i  technik.

                                            

           c/  Stroiki, kartki świąteczne oceniane są za : pomysłowość,  ogólne wrażenie.

 

3. TERMINY I MIEJSCE

 

Pisanki, stroiki i kartki świąteczne dostarczamy do Sułkowickiego Ośrodka Kultury

do 22.03.2018 r. do godz. 2100. Jury dokona oceny 23.03.2018 r.

Nagrodzone i wyróżnione prace  zostaną wystawione na Kiermaszu Wielkanocnym, który odbędzie się

w Niedzielę Palmową (25.03.2018 r.) w godz. 900 – 1300 na parkingu przed pomnikiem w Sułkowicach.

Wręczenie dyplomów i nagród za pisanki, stroiki i kartki świąteczne odbędzie  w czwartek 29.03.2018 r. o godz. 1700 w Sułkowickim Ośrodku Kultury.

 

Natomiast palmy prosimy przynosić w Niedzielę Palmową w godz. 1100 – 1230 na Jarmark Wielkanocny. Jury dokona oceny palm w trzech kategoriach. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone o godz. 1300  na zakończenie Kiermaszu Wielkanocnego.

 

4. INFORMACJE ORGANIZACYJNE   

Prace powinny być oznaczone mocno przytwierdzoną  „metryczką”  , zawierającą:

imię i nazwisko uczestnika (uczestników), klasa /wiek/, telefon kontaktowy.

Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz wyrażenie zgody na publiczne publikowanie materiałów, zdjęć uczestnika i prac zgłoszonych do konkursu, na stronach internetowych oraz w mediach w celach reklamowych Sułkowickiego Ośrodka Kultury.                                                                           

 • Nagrody są przyznawane w każdej kategorii konkursowej,
 • W przypadku prac zbiorowych jury przyznaje jedną nagrodę,
 • Prace należy odebrać najpóźniej do 20.04.2018 r

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Sułkowicki Ośrodek Kultury
  32-440 Sułkowice, ul. 1 Maja 70
 • (12) 273 34 59

  Dyrektor SOK
  735 998 869

Galeria zdjęć