Nawigacja

Gminny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych oraz Stroików i Kartek Świątecznych

 

REGULAMIN  

GMINNEGO KONKURSU PALM, PISANEK, STROIKÓW

i  KARTEK WIELKANOCNYCH

SUŁKOWICE 2019

1. CELE  KONKURSU

Głównymi celami Gminnego Konkursu Palm, Pisanek, Stroików i Kartek Wielkanocnych jest podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz popularyzacja sztuki ludowej.

 

2. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Sułkowicki Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice. 

Kontakt: tel. 12- 27 33 459,  fax. 12/2733656, e-mail: sok@sulkowice.pl 

 

3. KRYTERIA  OCEN

W konkursie mogą brać udział zarówno prace indywidualne jak i zbiorowe, wykonywane techniką dowolną, zgodną z tradycją. Jury powołane przez Organizatora nie będzie oceniało prac kupionych lub zawierających w znacznej części elementy gotowe.

Prace zostały podzielone na cztery kategorie tematyczne:

a/  Palmy

Palmy oceniane są w następujących kategoriach:

 małe      -    do 1 m

średnie   -    do 2,50 m

duże       -    powyżej 2,50 m

W ocenie uwzględnia się: kompozycję palmy, zastosowanie tradycyjnych materiałów, pracochłonność wykonania, estetykę oraz ogólne wrażenie.

 

b/  Pisanki, kraszanki, wydmuszki

Ocenie podlega: zastosowanie tradycyjnych wzorów i metod, pracochłonność wykonania, estetyka, ogólne wrażenie.                             

        

c/  Stroiki

W ocenie uwzględnia się:  kompozycję stroika, pracochłonność wykonania, estetykę, propozycję nowoczesnych zdobień oraz ogólne wrażenie.

 

d/ Kartki świąteczne

W ocenie uwzględnia się:  pomysłowość, pracochłonność wykonania, estetykę, propozycję nowoczesnych zdobień i technik oraz ogólne wrażenie.

Ponadto  kartki świąteczne będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

1) Przedszkole, 2) Szkoła Podstawowa kl. I-III, 3) Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII i Gimnazjum, 4) Szkoły Ponadgimnazjalne i Dorośli.

 

3. TERMINY I MIEJSCE

Pisanki, stroiki i kartki świąteczne dostarczamy do Sułkowickiego Ośrodka Kultury, ul. 1 Maja 70,  do dnia 08.04.2019r. do godz. 2100. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej dn. 12.04.2019 r. na stronie www.sok.sulkowice.pl.

Dyplomy i nagrody za pisanki, stroiki i kartki świąteczne będzie można odbierać  od dnia 17.04.2019 r. w Sułkowickim Ośrodku Kultury.

Wszystkie prace obejrzeć można będzie na wystawie pokonkursowej w holu Sułkowickiego Ośrodka Kultury. Ponadto nagrodzone i wyróżnione prace  zostaną wystawione na Kiermaszu Wielkanocnym, który odbędzie się w Niedzielę Palmową (14.04.2019 r.) w godz. 900 – 1300 w Rynku w Sułkowicach

Palmy prosimy przynosić w Niedzielę Palmową dn. 14.04.2019 r. w godz. 1100 – 1230 na Kiermasz Wielkanocny. Jury dokona oceny palm w trzech kategoriach. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone o godz. 1300  na zakończenie Kiermaszu Wielkanocnego.

 

4. INFORMACJE ORGANIZACYJNE   

Prace powinny być oznaczone mocno przytwierdzoną  „metryczką”, zawierającą: imię i nazwisko uczestnika/ów, klasę /wiek uczestnika/ów/, nazwę instytucji (nazwa szkoły, przedszkola itp.), miejscowość oraz telefon kontaktowy.

Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca I-III w każdej z kategorii oraz dyplomy za wyróżnienia.

Po zakończeniu konkursu ostateczny termin odbioru prac ustala się na 30 kwietnia 2019 r. Prace należy odbierać w godzinach pracy ośrodka tj. od poniedziałku do piątku między 9:00 -21:00. Nieodebrane prace stają się własnością Sułkowickiego Ośrodka Kultury.

Fundatorem nagród jest Sułkowicki Ośrodek Kultury. W przypadku prac zbiorowych Jury przyznaje jedną nagrodę. Ostateczny termin odbioru nagród ustalono na 10 maja 2019 r. Nieodebrane nagrody stają się własnością Sułkowickiego Ośrodka Kultury.

Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), wyrażeniem zgody na publiczne, nieodpłatne fotografowanie i filmowanie oraz późniejsze publikowanie materiałów, zdjęć uczestnika i prac zgłoszonych do konkursu, na stronach internetowych oraz w mediach w celach informacyjnych i reklamowych Sułkowickiego Ośrodka Kultury dotyczących działalności statutowej SOK zgodnie z art. 81. ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Aktualności

Kontakt

  • Sułkowicki Ośrodek Kultury
    32-440 Sułkowice, ul. 1 Maja 70
  • (12) 273 34 59

    Dyrektor SOK
    735 998 869

Galeria zdjęć