Nawigacja

Regionalny Konkurs Plastyczny "Zwierciadło"

 

                                                                                                                                      

REGULAMIN  

XIV REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZWIERCIADŁO”

SUŁKOWICE 2019

 

TEMAT:

„Sułkowice w zwierciadle zmian”

 

W  50. rocznicę nadania Praw miejskich Sułkowicom prosimy, abyście za pomocą rysunku, zdjęcia lub rzeźby, przedstawili zmiany, jakie z waszej perspektywy zaszły w Sułkowicach na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat.

 

1. CELE  KONKURSU

Głównymi celami Regionalnego Konkursu Plastycznego „Zwierciadło” jest:

 1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Rozbudzanie myślenia plastycznego, wyobraźni i wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
 3. Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

2. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Sułkowicki Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice. 

Kontakt: tel. 12- 27 33 459,  fax. 12/2733656, e-mail: sok@sulkowice.pl 

 

3. WSPÓŁORGANIZACJA

 

Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice.

 

4. KRYTERIA  OCEN

W konkursie mogą brać udział zarówno prace indywidualne jak i zbiorowe.

Prace, ze względu na technikę wykonania, zostały podzielone na trzy kategorie:

1) malarstwo, witraż, rysunek, collage (format A3),     

2) rzeźba ( tradycyjne formy rzeźbiarskie oraz prace przestrzenne wykonane z dowolnych materiałów)

3) fotografia – najwyżej 3 zdjęcia jednego autora ( Format min. 10x15)

 

Ponadto  prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

1) Przedszkole,

2) Szkoła Podstawowa kl. I-III,

3) Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII i Gimnazjum,

4) Szkoły Ponadgimnazjalne i Dorośli.

 

5. TERMINY I MIEJSCE

Prace dostarczamy do Sułkowickiego Ośrodka Kultury, ul. 1 Maja 70,  do dnia 07.06.2019r. do godz. 2100. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 12.06.2019 r. na stronie www.sok.sulkowice.pl.

Dyplomy i nagrody za prace będzie można odbierać od dnia 17.06.2019 r. w Sułkowickim Ośrodku Kultury. Ostateczny termin odbioru nagród ustalono na 07.07.2019r. Nieodebrane nagrody stają się własnością Sułkowickiego Ośrodka Kultury.

 

6. INFORMACJE ORGANIZACYJNE   

Prace powinny być oznaczone mocno przytwierdzoną  „metryczką” zawierającą: imię i nazwisko uczestnika/ów, klasę /wiek uczestnika/ów/, nazwę instytucji (nazwa szkoły, przedszkola itp.), miejscowość oraz telefon kontaktowy.

Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca I-III w każdej z kategorii oraz dyplomy za wyróżnienia.

Wszystkie prace obejrzeć można będzie na wystawie pokonkursowej w holu Sułkowickiego Ośrodka Kultury. Prace nagrodzone zostaną wystawione także podczas uroczystości z okazji 50-lecia nadania Praw miejskich Sułkowic dnia 15 czerwca 2019 r.

Fundatorem nagród jest Sułkowicki Ośrodek Kultury oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach. W przypadku prac zbiorowych Jury przyznaje jedną nagrodę.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania i reprodukowania prac w wydawnictwach i na stronie internetowej (z zaznaczeniem nazwiska autora).

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela biuro Sułkowickiego Ośrodka Kultury  od poniedziałku do piątku w godz. 900 -2100.

Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), wyrażeniem zgody na publiczne, nieodpłatne fotografowanie i filmowanie oraz późniejsze publikowanie materiałów, zdjęć uczestnika i prac zgłoszonych do konkursu, na stronach internetowych oraz w mediach w celach informacyjnych i reklamowych Sułkowickiego Ośrodka Kultury dotyczących działalności statutowej SOK zgodnie z art. 81. ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Sułkowicki Ośrodek Kultury
  32-440 Sułkowice, ul. 1 Maja 70
 • (12) 273 34 59

  Dyrektor SOK
  735 998 869

Galeria zdjęć