Nawigacja

Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej

 

 

 

REGULAMIN
 VII POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI ANGIELSKIEJ 
SUŁKOWICE 2019

 

Temat: Angielska muzyka rozrywkowa

1. CELE PRZEGLĄDU

 1. Popularyzowanie języka angielskiego poprzez piosenkę.
 2. Kształtowanie postaw czynnego udziału w kulturze.
 3. Wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa.
 4. Promocja nowych talentów.

 

2. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Sułkowicki Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice. 

Kontakt: tel. 12 27 33 459,  fax. 12/2733656, e-mail: sok@sulkowice.pl 

 

3. WSPÓŁORGANIZACJA

 

Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice.

 

4. KRYTERIA OCEN

Przegląd przeprowadzony jest w formie konkursu i odbywa się w 5 grupach wiekowych

 /soliści i zespoły

a) przedszkolaki
b) uczniowie szkół podstawowych I-V
c) uczniowie szkół podstawowych VI-VIII i młodzież z gimnazjum
d) młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych oraz starsi
e) osoby niepełnosprawne

Jury powołane przez Organizatora ocenia: dobór repertuaru, interpretację utworu, ogólny wyraz artystyczny.

 

5. TERMINY I MIEJSCE

Termin  zgłoszenia do 27.05.2019 r.

Przesłuchania festiwalowe odbywają się 04.06.2019 r.

Koncert Laureatów  08.06.2019 r.

 

6. INFORMACJE ORGANIZACYJNE   

 1. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do Sułkowickiego Ośrodka Kultury, ul. 1 Maja 70 lub mailowo na adres: sokbiuro@gmail.com (karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej Sułkowickiego Ośrodka Kultury).
 1. Każda placówka zgłasza do konkursu maksymalnie 5 uczestników  np. 4 solistów i 1 zespół.
 2. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne (bez słów, półplayback).
 3. Płytę/ pendrive z podkładem muzycznym należy dostarczyć akustykowi  min. 15 min. przed planowanym występem.
 4. Przewidziano nagrody rzeczowe za miejsca I-III w każdej kategorii oraz dyplomy za wyróżnienia (wręczenie nagród na Koncercie Laureatów). Nagrody nie odebrane do 07.07.2019 r. stają się własnością Sułkowickiego Ośrodka Kultury.
 1. Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z Festiwalu zostanie zamieszczone na stronie www.sok.sulkowice.pl.
 1. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), wyrażeniem zgody na publiczne, nieodpłatne nagrywanie, filmowanie i fotografowanie uczestników podczas Festiwalu. Powstały materiał będzie wykorzystywany w publikacjach dotyczących Festiwalu w celach informacyjnych i reklamowych Sułkowickiego Ośrodka Kultury dotyczących działalności statutowej SOK zgodnie z art. 81. ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Sułkowicki Ośrodek Kultury
  32-440 Sułkowice, ul. 1 Maja 70
 • (12) 273 34 59

  Dyrektor SOK
  735 998 869

Galeria zdjęć